Perit Jan Aydemir Mehtaplı Gece

Sanatçı Perit Jan Aydemir
Müzik Mehtaplı Gece
Süre 04:08
Tarih 3 ay önce eklendi
Boyut 9.46 MB
Hit 0 kez indirildi
Mp3 indir
Mehtaplı Gece Şarkı Sözü

Мэкъамэр, Псалъэхэр: Кlыбэ Щэбан | Söz, Beste: Shaban Kubov
Уэрэд Жыlакlуэ: Кlэрэф Хава | Vokal: Hava Karadaş
Сырын: Цушъхьэ Нэрыс | Flüt: Neris Aydemir
Пшынэ: Щхьэгуж Тамэр, Цушъхьэ Пэрыт Жан | Akordeon: Tamer Acar, Perit Jan Aydemir

Söz ve müziği 1890 doğumlu Adığe yazar, şair, kompozitör, dil ve halk bilimci olan Kube Şaban’a aittir. Kube Şaban, öğretmenlik yaptığı sırada II. Dünya Savaşı esnasında geri çekilen Alman ordularına ve onlara katılan Kafkasyalılar ile beraber vatanını terk etmek zorunda kaldı. Türkiye, Ürdün ve Fransa’da Adığe dili ve folklorüyle ilgili çalışmalarına devam ettikten sonra ABD’ye yerleşti.
Sovyet yetkilileri tarafından 1957 yılında “suçsuz olduğuna ve yurduna dönebileceğine” yönelik bir karar alınmasına rağmen bu kararın duyurulması kimileri tarafından engellendi. Kafkasya’da bıraktığı ve şarkılarında yaşattığı eşi ve tek kızından hiçbir haber alamadan geçen yaşamının ardından
20 Ocak 1974’te ABD’de vefat etti. Ölümünden 15 yıl sonra, bir şiirinde “Kavuşamadan ecelim gelirse, tek çocuğu Saida’ya, şarkılarımı iletirseniz, içindekileri size anlatır.” diyerek seslendiği kızı Saida ve
Prof. Kazbek Şeş; Adigey Cumhuriyeti’nden ABDye giderek, onun korunabilmiş olan eserlerini ve basılamamış çalışmalarını toplayarak Maykoptaki Adıge Bilimsel Araştırma Enstitüsü’ne teslim etmiştir. Bu ezgi de bu eserler arasından derlenmiştir.

Lyrics and the music belongs to Kubov Shaban whose a Circassian writer, poet, composer, linguist and a folklorist born in 1890. At World War II, while he was a teacher who had to leave his homeland with the retreating German troops and Caucasian groups which have joined them. He moved to USA after he worked on Circassian language and folklore in Turkey, Jordan and France. In 1957, even though the Soviet authorities decided that “he is innocent and he can return to his homeland”, this verdict has been silenced by some officials. He passed away in 20th of January 1974 in USA without having any news from his wife and his daughter, whom he kept alive in his songs. Fifteen years after his death, his daughter and professor Kazbek Shash went to USA and returned his works to Circassian Scientific Research Institute in Maikop. He left this note in one of his poem: “If my death comes before our rejoin, pass my songs to my only beloved daughter Saida, she will tell you what’s inside them..”


Уэрэдыр Зыусар | Şarkı sözleri | Lyrics

Гъамахуэ жэшурэ, мы жэш мазагъуэр,
мазэгъуэ нэхутэкъэ ей.
Къуажэ шу гуартэу, сэ сызпэрытыри,
зэрысхъумэнур сэ сипщэрылътэкъэ ей.

Мазэгъуэ жэшыми и жэш уэсэпсыри,
вагъуэм пызощlэри ей.
Шу сызпэрытым сащыгуфlыкlыурэ,
мазэгъуэжэшыри сэри согъакlуэри ей.

Къуажэ шу гуартэм шышlэу яхэтхэр,
зэрогъэджэгури ей.
Дзапэ уэрэдыри сэ къыщыхэздзэкlэ,
мы жэш бзу цlыкlухэри, сэ къыздожъыухэри ей.

Си шы гъуэ цlыкlууи блэнащхьэм хуэдэр,
шхуакlуэм доджэгури ей.
Шыхэр щыджэгукlэ, си щlасэ нагъуэри,
си шыгъуэцlыкlуми си гумм къегъэкlыри ей.

Пщыlэм сыlукlмэ, си шакlуэ фlыцlэр,
сэ зытызопхъуэри ей.
Уэшхым тырипхъэхэм, сыщlэдэlукlыурэ,
си щlасэ нагъуэри, си нэгу къыщlохьэри ей.

Си щlасэу дахэу, зи нэхэр нагъуэр,
си гу къыпылъадэмэ ей.
Щ|ыбкlэ сыхэлъыу, си нэр зэтелъыурэ,
гукlэ сыкъеплъурэ, палъэ изохэри ей.

Mehtaplı Gece Aranan Kelimeler
Perit Jan Aydemir Mehtaplı Gece indir, Mehtaplı Gece mp3 indir dur, Mehtaplı Gece şarkı sözleri, Perit Jan Aydemir Mehtaplı Gece mobil mp3 indir, Perit Jan Aydemir Mehtaplı Gece mp3 download, Perit Jan Aydemir şarkıları indir, Perit Jan Aydemir Mehtaplı Gece cepten ücretsiz indir, Mehtaplı Gece indir dur
Mp3 indir Müzik indir Şarkı indir